Newsletter

OGŁOSZENIE

Z uwagi na zmiany organizacyjne w Gminie Janowiec Wielkopolski dotyczące wystawiania faktur od dnia 01 stycznia 2017 roku Dostawca oświadcza iż jego oznaczenie we wstępie umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków otrzymuje brzmienie:

Gmina Janowiec Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, NIP 562-17-13-940 - w imieniu i na rzecz której działa - Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim, ul. Kościuszki 24 reprezentowany przez Grzegorza Senger – Dyrektora Zakładu


 

Zakład Uslug Mejskich w Janowcu Wielkopolskim

Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim działa w formie zakładu budżetowego od roku 1995, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim Nr VIII/57/95 z dnia 17 marca 1995r. Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy. Zakład Usług Miejskich zajmuje się wielorodzajową działalnością komunalną podstawową i pomocniczą.

 

Marcin Załęczny

DYREKTOR - Grzegorz Senger

GŁÓWNY KSIĘGOWY - Małgorzata Tomkowiak

 

PODLEGŁE WYDZIAŁY

 

Oczyszczalnia Ścieków: Kierownik Zbigniew Czerwiński

Wodociągi: majster Piotr Dobersztyn

Oczyszczalnia miasta: Kierownik Zbigniew Czerwiński

Administracja domów mieszkalnych: Lidia Ksycka